Patrik Bomans Ambivalent

Patrik Bomans Ambivalent

Rio Grande, Ö Piren, Karlshamn 171111

Patrik Boman - bas, Daniel Tilling - piano, Chris Montgomery  - trummor

Jonas Kullhammar - saxofoner, Amanda Sedgwick - saxofon, Dicken Hedrenius - trombon